Vinatex Hồng Lĩnh tham gia Hội Thao ngành Dệt May tại Hà Nội

Vào ngày 05/10/2017 Công ty Cổ Phần Vinatex Hồng Lĩnh tham gia Hội thao CNVCLĐ ngành Dệt May Việt Nam năm 2017 khu vực phía Bắc do Đồng Chí Nguyễn Giang Nam - Trưởng Phòng Tổ chức làm trưởng đoàn. Công ty Cổ Phần Vinatex Hồng Lĩnh tham gia với mục đích giao lưu, học hỏi, nâng cao tinh thần thể dục thể thao. Vinatex Hồng Lĩnh đã tham gia thi đấu các…
Xem thêm...