Lương tối thiểu vùng năm 2018 tăng 6,5%

Tiền lương tối thiểu vùng năm tới sẽ tăng thêm 6,5%, tức từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng. Sau nhiều lần nâng lên hạ xuống các phương án, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu…

Ưu tiên hoàn thuế cho doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử

Các điểm mới trong việc hoàn thuế GTGT cho hàng hóa XK được Bộ Tài chính đưa ra tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều một số luật thuế.…

Sợi 30/1

Với nguồn nguyên liệu là 100% bông thiên nhiên, sợi 30/1 được sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Nguyên liệu sử dụng trong ngành kéo sợi có 2 loại chính: xơ…

Sợi 32.5

Với nguồn nguyên liệu là 100% bông thiên nhiên, sợi 32.5 CD được sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Nguyên liệu sử dụng trong ngành kéo sợi có 2 loại chính: xơ…

Sợi 32

Với nguồn nguyên liệu là 100% bông thiên nhiên, sợi 32 CD được sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Nguyên liệu sử dụng trong ngành kéo sợi có 2 loại chính: xơ…
Ngôn ngữ