Vinatex Hồng Lĩnh phát huy nội lực, hướng tới tương lai

Vinatex Hồng Lĩnh phát huy nội lực, hướng tới tương lai (Lượt xem:446) Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh được thành lập  năm 2009 và được tái cấu trúc lại vào tháng 10/2011 để triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Sợi với quy mô 3 vạn cọc. Tháng 4/2013 một phần dự án hoàn thành và đưa vào chạy thử 13.248 cọc sợi, tháng 4/2014 đưa tiếp 14.448 cọc sợi…
Xem thêm...