Hoạt động sự kiện

9 tháng, Công ty Cổ phần Vinatex nộp ngân sách 2 tỷ đồng

hà máy cọc sợi do Tập đoàn Dệt may Việt Nam đầu tư với tổng nguồn vốn 140 tỷ đồng, đang là hạt nhân, đầu tàu cho sự phát triển của cụm Công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. >> Hồng Lĩnh: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển >> Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xây dựng. >> "Bơm vốn" cho doanh…
Xem thêm...