Sản Phẩm

Sợi 30/1

Với nguồn nguyên liệu là 100% bông thiên nhiên, sợi 30/1 được sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu…

Sợi 32.5

Với nguồn nguyên liệu là 100% bông thiên nhiên, sợi 32.5 CD được sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt…

Sợi 32

Với nguồn nguyên liệu là 100% bông thiên nhiên, sợi 32 CD được sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu…

Sợi 20 siro

Với nguồn nguyên liệu là 100% bông thiên nhiên, sợi 20/1 siro được sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt…

Sợi 16 siro

Với nguồn nguyên liệu là 100% bông thiên nhiên, sợi 16/1 siro được sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt…
Ngôn ngữ