Tin Tức

Nhiều ưu tiên về thủ tục hải quan cho DN xuất nhập khẩu

Nhiều ưu tiên về thủ tục hải quan cho DN xuất nhập khẩu (Lượt xem:230) Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh...; quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đó, Bộ đề…
Xem thêm...